תכניות מיוחדות

נזכור - האוניברסיטה המשודרת

נזכור - האוניברסיטה המשודרת

נזכור – האוניברסיטה המשודרת במהדורה מיוחדת על על שיח השואה בחברה הישראלית, מאז ועד היום

פרופ' חנה יבלונקה – על תודעת השואה בישראל

פרופ' קימי קפלן – על זיכרון השואה בחברה החרדית בישראל

ד"ר אסתר ובמן – על זיכרון השואה בחברה הערבית בישראל

מגישה: מאיה להט קרמן

שני עד רביעי, 24-26/4/17, כ"ח-ל' ניסן

20:30-21:00

עורכת ראשית: מאיה גייר

צוות: תום נשר, אור לוי, מיקה נכטיילר ונעמי קנטור יצחייק

תאריך תיאור להאזנה
26/04/17 זיכרון השואה בחברה הערבית בישראל עם ד"ר אסתר ובמן
25/04/17 זיכרון השואה בחברה החרדית עם פרופ' קימי קפלן
24/04/17 תודעת השואה בישראל עם פרופ' חנה יבלונקה