אנשי גלצ

חפש: מתאריך: עד תאריך:
 
08/03/16 -  מחלקת שידורים
04/05/14 -  דף הממונה על פניות הציבור באתר גלצ

גלי צה"ל רואה חשיבות רבה בקשר עם מאזיניה, ומעוניינת לשמוע את חוות דעת הציבור באשר לשידוריה.
כתחנת רדיו ציבורית, הפונה לקהל הרחב, חלה על גלצ החובה לשידור אחראי.

30/09/15 -  בכירי התחנה

 

19/07/16 -  מחלקת החדשות
14/07/15 -  מחלקת התכניות