Bookmark and Share
close

בכירי התחנה

 


מפקד גלי צה"ל והעורך הראשי - ירון דקל

סגן מפקד גלי צה"ל - רס"ן אוריה בכרך
רמ"ח משאבי אנוש והדרכה - טניה פוליאק
רמ"ט ודובר גלי צה"ל - אודי ירושלמי
מנהל גלגלצ - נדב רביד
ראש מחלקת החדשות - אבי ברזילי
ראש מחלקת התוכניות - מאיה להט-קרמן
ראש חטיבת ההנדסה - איציק פסטרנק
ראש מחלקת השידורים וממונה על פניות הציבור - ערן אליקים
ראש מחלקת הדיגיטל - ברק חיימוביץ'
יועץ לשוני - ד"ר אבשלום קור
יועצת משפטית - סגן מאיה בלומנפלד
ראש מחלקה שיווקית-כלכלית - קרן גונן
ראש מחלקת תקציבים - סרן מאיה טל
מנהל הארכיון - רותם בן-חמו

30/09/15 | 10:52