Bookmark and Share
close

מנכ"ל החברה הממשלתית לתיירות השתכר אחרי שפרש

תחקיר גלצ: למה קיבל מנכ"ל החברה הממשלתית לתיירות משכורת כארבעה חודשים אחרי פרישתו? המנכ"ל טען: "חפפתי את מחליפי"; הבעיה: לא מונה לו מחליף. בכירים בחברה טוענים להתנהלות בלתי תקינה

ראש דסק התחקירים אבנר הופשטיין

מנכ"ל החברה הממשלתית לתיירות, שי וינר, המשיך לקבל משכורת מהמדינה במשך יותר משלושה חודשים לאחר פרישתו - כך על פי תחקיר "בוקר טוב ישראל". בגלצ כבר פורסמו מספר ידיעות על הכשלים המתמשכים בחברה הממשלתית לתיירות - שמתנהלת ללא מנכ"ל, דירקטוריון או תקציב מסודר מזה תקופה ארוכה. היום (רביעי) פורסם מתברר המנכ"ל שפרש לפני ארבעה חודשים ממשיך לקבל משכורת גם אחרי פרישתו, וזאת לטענתו על מנת לחפוף את ממלא מקומו, אלא שממלא מקומו  כלל לא מונה לתפקיד.

אחרי כשש שנים בתפקיד מנכ"ל החברה הממשלתית לתיירות ביקש שי וינר לפרוש מהתפקיד בקיץ שעבר. ברקע עלו טענות על גירעונות כספיים, כישלון מיזמים בפריפריה, תלונות למבקר המדינה, וכתבות תחקיר בעיתונות. בחברה טענו אז, בין היתר, שחלק מהאחריות לכשלים נופלת על משרד התיירות. סיום תפקידו של וינר אושר בדירקטוריון בדצמבר, לפני כארבעה חודשים.

למרות פרישתו, לגלצ נודע כי וינר המשיך לקבל את משכורתו כרגיל, לפחות עד לימים האחרונים, והוא אף ממשיך להתייצב במשרדו. במשרד התיירות, טענו כי מעולם לא התבקש אישורם לכך, וגורמים בכירים במשרד טענו כי מדובר בהתנהלות בלתי תקינה. בצמרת המשרד ביקשו כבר לפני מספר שבועות מהחברה הממשלתית להמציא לידם את הנתונים לגבי תנאי העסקתו של המנכ"ל, אך נכון להיום המידע טרם הועבר.

וינר עצמו מאשר כי קיבל משכורת עד לפני מספר ימים וגם הופיע במשרדו, לטענתו, לצורך חפיפה עם מחליפו, אלא שלוינר לפי שעה, אין מחליף לחפוף. מועמדותו של מי שלכאורה נועד להחליפו כממלא מקום המנכ"ל, עורך הדין עידן מועלם, תקועה מזה מספר שבועות ברשות החברות, ונפסלה פעמיים, בין היתר בגלל מספר תלונות שבודק מבקר המדינה ביחס להתנהלות גורמים בחברה לתיירות.

כמו כן, על אף שלא אושר מינויו על ידי רשות החברות כנדרש על פי חוק, חתם עורך הדין מועלם מספר פעמים על פרוטוקולים של ועדות בחברה בתור "ממלא מקום מנכ"ל", וזאת בניגוד להוראת מבקר המדינה בעניין זה. וכך נוצר מצב שהמנכ"ל הפורש מקבל משכורת חודשים אחרי פרישתו, בזמן שחופף ממלא מקום שמינויו טרם אושר כנדרש, על ידי רשות החברות. וממלא המקום שטרם אושר - חותם כממלא מקום.

יועץ התקשורת של החברה הממשלתית לתיירות, יובל ארד, אישר את הדברים בתגובה, אך טען כי מדובר בטעות: "בעבר שימש עורך הדין מועלם זה שנים כממלא מקום יושב ראש ועדת המכרזים. עם פרישת המנכ"ל הקודם ולאחר שהחברה נקלעה להיעדר קוורום בדירקטוריון הוגשה לעורך הדין מועלם חוות דעת משפטית הקובעת כי נוכח סיום כהונת המנכ"ל הוא ימלא את מקומו בוועדות המכרזים".

על פי התגובה: "זו הסיבה שחתם עורך הדין מועלם כסמנכ"ל וממלא מקום מנכ"ל בוועדות המכרזים שהתקיימו. למרבה הצער בפרוטוקול חודש מרס התוספת נשמטה בהיסח הדעת ובתום לב והדבר תוקן".

עם זאת,  הפרוטוקולים שיש בידי גלצ מתייחסים גם לחודש ינואר. בחברה בממשלתית לתיירות סירבו להגיב על סוגיית המשכורת והחפיפה, וגם מרשות החברות לא נמסרה כל תגובה לשאלות בענין זה.

05/04/17 | 21:16