Bookmark and Share
close

תחקיר גלצ: המדינה לא מצליחה לרכוש דירות לדיור הציבורי

מדינת ישראל לא מצליחה ליישם החלטה שלצורכיה הוקצו כמיליארד שקלים, כשלרשותה עומדת עמידר, כשיש קריטריונים, כשיש צרכים, ואולי גם רצון טוב. רק דבר אחד חסר: הדירות

אבנר הופשטיין, דסק התחקירים של גלצ

לא "לא רוצה" - אלא "לא מצליחה": מנתונים שהגיעו לדסק התחקירים של גלצ, למרות שהוקצו לכך תקציבים רבים, מדינת ישראל לא מצליחה לקנות דירות עבור הדיור הציבורי לזכאים. לפיכך, האוכלוסיות שאינן יכולות לעמוד בדרישות השוק הפרטי לא מצליחות לקבל סיוע מהמדינה.

ההחלטה על הגדלת הדיור ציבורי התקבלה בשנת 2013, אך הנושא נדחה לשנת 2014 כי הכנסת לא הצביעה על חוק ההסדרים בשל הבחירות. בשנת 2014 הוקצו כמיליארד שקלים לקניית כאךף דירות לדיור ציבור

ברחבי הארץ, על פי מפתח ממוצע של כמיליון שקלים לדירה. אך עד היום נרכשו רק 132 דירות. כלומר, רק קצת יותר מ-10% הצלחה, כאשר בישובים רבים לא נקנתה אף לא דירה אחת.

מבדיקת הנתונים בדרום עולה כי למרות המוטיבציה הגדולה לעזור לפריפריה, במיוחד אחרי צוק איתן, דווקא ביישובי הדרים הישגי רכישת הדירות עבור הדיור הציבורי הם הדלים והעלובים ביותר. מתוך 21 דירות שהיו אמורות להירכש בבאר שבע, על פי הצרכים, נרכשו בפועל רק 3. בערים דימונה, ירוחם, ערד ונתיבות - אף דירה לא נרכשה. בסך הכל, מתוך יותר מ-40 דירות של דיור ציבורי כמעט לא נרכשו דירות.

אורי בר חיים, מנהל אגף בכיר נכסים וחברות, ומבכירי משרד הבינוי והשיכון, לא מתכחש לבעיה ואומר שיש שם בחוץ דירות שמחכות, אבל אין מי שיקנה אותם. "אני יחסית חדש במשרד, ועד אז לא טיפלו בכלל הנושא הזה של הדירות. זאת היתה שנה אבודה, יכלו להיות עוד 250 דירות לדיור ציבורי, אנחנו בפיגור של שנה".

ישנן סיבות רבות למצב זה. ראשית, מסבירים לנו שקשה למדינה לרכוש דירות בקריטריונים הקיימים אותם הגדירו במשרד השיכון. שינוי הקריטריונים קשה, בירוקררטי, דורש דיונים, נהלים וכללים. כל עיכוב בגלל בקריטריונים בגלל תנאי סף הוא איבוד של זמן. מעבר לכך, צריך לזכור שעלויות השוק משתנות מעת לעת. מה שאפשר היה לקנות בסכום מסוים בתאריך מסוים, יכול לעלות בעד 10% תוך זמן קצר.

כמו כן, הפריסה של עמידר ויכולותיה מוגבלות. מעדויות שהגיעו לידינו, עמידר מתקשה להשתלט לבדה על תהליך הרכישה, ובמיוחד קשה לה בדרום - שם פריסתה נמוכה יותר. בנוסף, סוגיית השימוש בחברות תיווך פרטיות לא מוסדרת, וכשבמשרד השיכון יצאו למכרז להפרטת חלק מתהליך הרכישה, ניגשו רק ארבע חברות - מתוכן שלוש נפסלו או לא הגיעו לקו הגמר. "חברת התיווך היחידה שצלחה את המכרז לא תספיק", אומרים לנו בכירים במשרד השיכון, "צריך יותר".

מנכ"ל "המרכז להעצמת האזרח", תומר לוטן, אמר בשיחה עם רינו צרור בגלצ כי "אחרי צוק איתן, המדינה יצאה בפרויקט חיזוק הנגב. ולמרות שלמדינה יש כסף, היא נכשלת ביכולת שלה לקנות דירות".

ממשרד הבינוי והשיכון נמסר כי "השר גלנט, שדרש שהשיכון יחזור לשם המשרד כהחלטה אסטרטגית בראש סדר העדיפויות, איתר עם צוות המשרד כספים שלא נוצלו ואף הפיץ הודעה לציבור בנושא. הכספים נמצאים בקרן מיוחדת שהקימה המדינה. השר גלנט ידאג שכל שקל שיוקצה לדיור ציבורי אכן יושקע בו ואף הרבה יותר מכך. השיכון חוזר ויחזור למשרד השיכון ועד אחרי החגים לא תישאר דירה אחת ריקה בדיור הציבורי, בד בבד ולאחר מכן תירכשנה דירות נוספות". 

02/09/15 | 13:35