Bookmark and Share
close

משרד האוצר משיק אתר לאיתור כספי פנסיה נשכחים

איפה הפנסיה האבודה שלכם? מעכשיו ניתן לחפש אותה באינטרנט - בכתובת itur.mof.gov.il. רג'ואן גרייב מאגף שוק ההון במשרד האוצר, חזה: "בימים הקרובים תגלו סיפורים של אנשים שגילו כספים והרבה חשבונות שאנשים לא היו מודעים לקיומם - זו הייתה מטרת האתר"

יונה לייבזון

למעלה מעשרה מיליארד שקלים של הציבור שוכבים בחסכונות פנסיונים שנשכחו. הכספים עשויים להישכח אם אדם עבד במקום עבודה לתקופה מוגבלת ולא זוכר שהייתה לו שם הפרשות לפנסיה, אם הועברו כספים ממקום למקום בלא ידיעתו או אם לקרובי משפחה שנפטרו הייתה קופת גמל עליה לא ידעו.

כדי לפתור את הבעיה השיק היום משרד האוצר אתר ייעודי חדש. האתר נבנה כך שבמספר קטן של פעולות פשוטות, יוכל אדם לבדוק אם קיימים חסכונות פנסיוניים, קרנות השתלמות או פוליסות לביטוח חיים שאינו מודע לקיומם. כמו כן, ניתן יהיה לבדוק אם קיימים חסכונות של קרוב שנפטר.

רג'ואן גרייב, סגן הממונה על אגף שוק ההון, ביטוח והחיסכון במשרד האוצר הסביר בראיון לתכניתנו "מה בוער" עם רזי ברקאי שהתהליך פשוט ביותר. "יש להקליד את מספר תעודת הזהות ואת תאריך ההנפקה שלה. לאחר אתה נשאל אם יצאת לחו"ל בשלוש השנים האחרונות ואז מקבלים את כל החשבונות הלא פעילים - כלומר, שלא בוצעה בהם פעולה במהלך השנה האחרונה". הוא הוסיף כי במקרה שלחיפוש פרטי קרוב משפחה שנפטר, יש להצטייד מראש מספר תעודת הזהות של הנפטר ובתאריך פטירתו.

הוא הדגיש כי "כל פרטי החשבון מופיעים ללא יתרות, מטעמי אבטחת מידע והגנת פרטיות, אך מפורטים היכן החשבון מנוהל, שם חברת הביטוח, קופת הגמל, קרן ההשתלמות ומספרי טלפון, מייל ופקס". לבירור ודאי של הזכויות יש ליצור קשר עם הגוף המוסדי, שיספק מידע מפורט על יתרות וזכויות בחשבון או בפוליסה.

האתר, בכתובת itur.mof.gov.il, זמין לציבור הרחב, ללא עלות, וניתן להיכנס אליו גם דרך טאבלטים וטלפונים חכמים. "בימים הקרובים תגלו סיפורים של אנשים שגילו כספים והרבה חשבונות שאנשים לא היו מודעים לקיומם - זו הייתה מטרת האתר", צפה גרייב.

07/05/13 | 11:23