Bookmark and Share
close

תעשיינים בצפון: "סובלים ממחסור קיצוני בידיים עובדות"

"העתיד בצפון הוא צמיחה ותעסוקה" - הכריז רה"מ, אולם המציאות מציגה תמונה שונה: 80% מהתעשיינים באזור מתלוננים על עודף במשרות שממתינות לכוח אדם מיומן. כיצד זה קרה ומה הפתרונות לבעיה?

קובי מנדל

הפרסומים על רמת האבטלה בצפון אינם מחמיאים לחבל ארץ זה - שעור המובטלים נע סביב כ-8%, השכר נמוך בהרבה מזה שבמרכז הארץ, ובמלים אחרות – לא קל לחיות בצפון, שלא לאמר לא כדאי. אבל נתוני התאחדות התעשיינים בצפון מצביעים על תמונת מצב שונה לחלוטין. מחסור חמור בידיים עובדות, למרות שהשכר לבעלי מקצועות נדרשים גבוה מהממוצע במשק, למעלה מ-80% מבעלי המפעלים בצפון מתארים קושי למצוא כוח אדם מיומן.

14/06/17 | 10:47