Bookmark and Share
close

"יש משקל לביקורת הציבורית על ההסדר עם פישמן"

המפקחת על הבנקים, חדוה בר, מגיבה לראשונה על הסדר החוב של פישמן עם הבנקים: "הורינו לבדוק את ההסדר לא רק מתוך השיקול הפיננסי - אלא גם מתוך שיקולים של אמון הציבור"

תומר ורון

איש העסקים אליעזר פישמן כבר היה בטוח שיצליח לחמוק מהכדורים ששרקו מעל ראשו והתכונן לקיצוץ החוב הנדיב שסידר לעצמו, אלא שדווקא לחבריו מהבנקים היו תוכניות אחרות. אחרי ששני הנושים הגדולים החליטו להפנות את הגב לפישמן, גם המפקחת על הבנקים חדווה שוברת את שתיקתה - וחושפת לראשונה את דעתה על ההסדר. הזעם הציבורי עשה את שלו ושני הנושים הגדולים של פישמן - הפועלים ולאומי - הודיעו אתמול שיתנגדו להסדר החוב המוצע מה שעשוי לחסל אותו. הערב תערך אסיפת הנושים והבנקים יצטרכו להצביע באופן רשמי.

לאחר שבמשך ביומיים סוערים בהחלט סביב המתווה, קולה של המפקחת על הבנקים, חדוה בר, פשוט נעלם, היא מתייחסת לראשונה להסדר בראיון לגלצ. לדבריה, "הפיקוח על הבנקים העביר הנחייה מפורשת לכל הבנקים לבדוק את ההסדר שהוצע, לא רק מתוך השיקול הפיננסי - של כמה כסף יוחזר, אלא גם מתוך שיקולים של אמון הציבור בבנקים, הוגנות בגביית חובות מלווים גדולים לעומת לווים קטנים. אנחנו ערים לביקורת הציבורית הרבה ואני נותנת לה משקל רב בהנחייה של הבנקים לטיפול בנושא. בתוך כך, הנחינו את הבנקים לבחון האם זה סביר שההסדר יסתיים ללא פשיטת רגל של הלווה".

היא חושבת שזה לא סביר שהסדר כזה שכולל תספורת ענקית של מיליארד וחצי שקלים במקרה הטוב מבלי שפישמן יוכרז כפושט רגל הוא, היא חושבת גם שהסדר כזה יזיק לאמון בבנקים. היא העבירה שלשום את המסרים האלו לבנקים עצמם ואולי גם זה דחף אותם להביע התנגדות פומבית. כשמדברים על הרגולטור, על המפקח של המערכת הבנקאית בתוך הסיפור הזה - שואלים היכן הפיקוח היה.

המפקחת בר הגיבה: "הפיקוח ערך ביקורות פרטניות רבות, כולל ביקורות על פישמן, שבהם דרשנו דרישות שונות לדוגמה, דרישה לממש ביטחונות כדי לצמצם את ההפסד כנגד החוב - ואכן זה בוצע. דרישה לשנות את מדיניות האשראי של הבנקים כך שלא יועמדו אשראים גדולים במינון גבוה בראש הפירמידה העסקית. התוצאה של הצעדים הללו הייתה שאשראי ללווים הגדולים ירד בצורה דרמטית בשנים האחרונות".

היא אמנם אומרת, 'נקטנו עמדה, הורנו לבנקים כבר למכור נכסים של פישמן בעבר', אבל בכל זאת היא שומרת על העמדה המיושנת והמסורתית של בנק ישראל לא לחשוף ממצאים אמיתיים על איך ניתן האשראי, מי בדיוק נתן אותו, איפה היו הדירקטוריונים וועדות האשראי ומה בדיוק היו הכשלים וכדומה. כשבנק ישראל מדבר על אמון הציבור גם זה צעד חשוב - לחשוף את הציבור לכשלים שנמצאנו, כדי שנאמין שעשו ניקוי עורבות אמיתי.

06/06/17 | 09:56