תוכניות יומיות

חקר הנאציזם

חקר הנאציזם

קורס על חקר הנאציזם שהגיש ההיסטוריון בועז נוימן

תאריך תיאור להאזנה
15/07/15 פרק 4 - ההיסטוריה החדשה של הנאציזם
14/07/15 פרק 3 - המקרה של היידגר
13/07/15 פרק 2 - נאציזם ואיסלמיזם
12/07/15 פרק 1 - האם הנאצים היו ירוקים?