אושר סופית "חוק V-15"

תאריך: 21/03/2017, 06:26    

מליאת הכנסת אישרה הלילה בקריאה שניה ושלישית את "חוק v15", שנועד להגביל ארגונים חוץ-מפלגתיים הפעילים בבחירות. על פי הצעת החוק, תקנות כמו מגבלות על תרומות וחובת דיווח יחולו גם על ארגונים שפעילים במערכת הפוליטית באופן עצמאי ולא רק על מפלגות.