שריפה גדולה בחורשת עצים בחבל לכיש

תאריך: 25/04/2013, 18:04     מחבר: רמי שני
שריפה גדולה בחורשת עצים בחבל לכיש. השרפה פרצה בחורשה הסמוכה למושב בני ראם בצפון החבל, שבתוכה יש נפלים רבים של פצצות ואמצעי לחימה. לוחמי האש פועלים לתחום את הלהבות ולמנוע את התפשטותן לשטח תעשייה סמוך, תוך מאמצים לכבות אותה. באזור מופעלים מטוסי כיבוי השופכים קצץ על הלהבות. בשירותי הכיבוי מעריכים כי הלהבות יכבו בתוך זמן קצר, ואז יהיה ניתן לחקור את נסיבות התלקחות השריפה. בשטח נשמעות התפוצצויות, שמוקרן בנפלים של אמצעי הלחימה והפצצות.