חדשות
  Bookmark and Share
close

מי מטייח במשך חודשים דו"ח על תקיפות עובדים בקק"ל?

פרשה חדשה מעיבה על צמרת קק"ל: בידי צמרת הארגון עדויות על תקיפה פיזית של עובדת רווחה בכירה בידי אחד העובדים, אך הדו"ח של השופטת שבדקה את המקרה עדיין לא פורסם

אבנר הופשטיין

פרשה חדשה מעיבה על צמרת קק"ל מזה כמה שנים ומסרבת לגווע למרות ניסיונות עיקשים להביא אותה לסיומה. בשנת 2013 מתרחשת על פי העדויות והתלונות שבידי צמרת הארגון, תקיפה פיזית של עובדת רווחה בכירה, שמשמשת גם נציגת הארגון לתלונות של הטרדה מינית, בידי אחד העובדים.

במהלך אירוע פומבי הוא מטיח ראשה בשולחן, כך נטען, אבל התקיפה האלימה הזאת מושתקת. מטעמים כאלו או אחרים העובדת מחליטה בסופו של דבר שלא להתלונן והושמעו גרסאות סותרות לטעמים שהנחו אותה. הפרשה מתה באופן רשמי ללא בדיקה.

שנתיים אחרי זה, במאי 2015, נוחתת על שולחנם של מספר בכירים בקק"ל תלונה כתובה של שתי עובדות המזדהות בשמן ובתפקידן ומטילות פצצה. הן מפרטות שורה של התרחשויות לא תקינות בארגון, טוענות כי על הבחורה ההיא מ-2013 הופעלו לחצים קשים שלא להתלונן, מזכירות אירוע מטריד נוסף נגד עובדת ובאופן כללי מזהירות מפני תרבות של טיוח בארגון.

כך הן כתבו: "לאור פחדן של נשים בקק"ל מלדבר, נבקש למנות בודקת חיצונית ובלתי תלויה אשר תבחן את המידע המתואר בפנייתנו זו, ללא משוא פנים. זאת כי חוששני שאיבדנו את האמון בגורמים האמונים בקק"ל לטיפול במקרים מעין אלה".
 
מכאן והלאה כבר אי אפשר לטאטא את הפרשה יותר מתחת לשטיח. הייעוץ המשפטי והיושב ראש החדש, דני עטר, שנכנס בינתיים, מבינים שהם צריכים להביא את הסוגיה הזאת לבדיקה יסודית ושהדרך הנכונה לעשות זאת היא לא באמצעות טיפול פנימי, שהתרבות הארגונית אינה מאפשרת, אלא באמצעות גורם חיצוני ושאינו תלוי.

אחת הסיבות שיש לחקור באופן נמרץ יותר את הפרשה העגומה הזאת, היא שבינתיים הבחור נשוא התלונה, ישראל גולדשטיין, החליט להתמודד על תפקיד יושב ראש ועד העובדים של הארגון, ומן הראוי להציב את העובדות בפני העובדים הבוחרים את נציגם.

בארגון מינו את השופטת נחמה מוניץ, לשעבר סגנית נשיא בית המשפט המחוזי בנצרת, למעין "קצינה בודקת" בינואר השנה. בפברואר, לא הרבה לפני הבחירות, היא השלימה את עבודתה והגישה ליושב ראש הטרי שנבחר בינתיים דני עטר ולממלא מקום היועץ המשפטי דניאל טבאקוב את הדו"ח. אנשים שראו את הדו"ח אומרים כי מדובר בדו"ח חמור עם ממצאים קשים הנוגעים גם לגורמים בהנהלת קק"ל.

הדו"ח עדיין לא פורסם, כי מאותו רגע התחיל בלאגן שלם ובארגון יש החוששים שבסופו של דבר גם הבדיקה החיצונית לא תהיה יעילה לבדיקת הטענות שהועלו. וזאת מדוע? כי במקום להתפרסם בפברואר, כפי שהיה צפוי, הודיעו כי הוא לא סופי ויש להעבירו לגורמים המבוקרים לתגובה.

עטר הרגיע בשלב הזה והבטיח: נפרסם אותו בקרוב: "אני מניח שבתוך שבועיים הדו"ח הזה יתפרסם". חלפו להם עוד חודשיים ועטר אמר כי "העברתי את הדו"ח ליו"ר ועדת הביקורת החיצונית של הארגון - השופט אורי שטרוזמן". לזאת ענה שטורזמן כי "לא הגיע לוועדת הביקורת שום דבר מלבד זה שאני יודע שהייתה טיוטה".

עטר ניסה להסביר את הטעות ואמר כי "בעצם התכוונתי שאעביר את הדו"ח לשטרוזמן אחרי שנסיים את שלב התגובות".

בינתיים שלב התגובות לוקח הרבה יותר זמן משלב הבדיקה עצמה, באופן תמוה. בדקנו עם היועץ המשפטי הזמני של קק"ל, שבינתיים גם הוא עבר תפקיד והסביר לנו שצריך היה לתת הנחיות והסברים לשופטת על הכללים של ההליך.

לטענת היועץ המשפטי, התערבותו חיונית כדי להקפיד על כך שכל הזכויות של כולם נשמרות ושהתהליך מתקיים באופן תקין. אנחנו שואלים מדוע הכללים לא הובהרו מראש ומדוע סגנית נשיא בית משפט מחוזי בדימוס צריכה הסבר על ניהול הליך תקין? מעבר לכך, טבאקוב גם ממליץ שנדבר עם הבחורה כדי לברר את פרטי האירוע המקורי. בעקבות פנייתנו הוא שוב הנחה את השופטת, הפעם להזדרז. 

עברו ארבעה חודשים מאז סיום עבודת השופטת. קיבלנו כל מיני תשובות שהדו"ח נמצא בידיים שונות, אבל בשורה התחתונה, נראה שהאופן שבו קק"ל מטפלת בתלונות על אירועים חמורים לכאורה, איננו משביע רצון.

תגובת דוברת קק"ל: "כפי שהובהר לכם, הלשכה המשפטית של קק"ל אמונה על אכיפת החוק והמנהל התקין בקק"ל, וכך גם נעשה בכל הנוגע להליך הבדיקה דנן. היועמ"ש של קק"ל הוא איש הקשר עם כבוד השופטת, ומטבע הדברים הקשר בינה לבין קק"ל נעשה באמצעות הלשכה המשפטית. בשל העובדה כי מדובר בהליך תלוי ועומד, לא נידרש לכל עניין הקשור לתוכן הבדיקה אלא לאחר סיומה. אנו סבורים כי מן הראוי שגלצ תאפשר לכבוד השופטת לסיים מלאכתה לפי מיטב שיקול דעתה. רק כך תובטח אמינות ותקינות ההליך."

27/06/16 | 11:00