חדשות
  Bookmark and Share
close

הדו"ח על ההתקשרות הלא תקינה בין ח. החשמל ל"סימנס" - נגנז

המשך תחקיר גלצ על מחדלי החשמל: כבר לפני עשור הצביע דו"ח ביקורת פנימי  בחברה כי חלק מהמכרזים בלתי תקינים לכאורה, אך הדו"ח בנושא נגנז. כתבה שנייה בסדרה

אבנר הופשטיין, אור שפירא

לאחר שאתמול דווח על מערכת המיפוי והבקרה, ה- DMS, של חברת החשמל מבית היוצר של חברת "סימנס", שעולה מאות מיליונים ומעוררת מחלוקת של שנים עדויות פנימיות שנחשפו המחישו כי המערכת כבר פועלת שנים עם תקלות תפעוליות ובעיות בטיחותיות.

מבקר המדינה אף העביר ביקרות על המערכת ואמר כי "העובדה שהמערכת לא ממצאת 50% מהיכולות שלה, זה בדיוק הכשל שלכם, הם ממשיכים לשחק עם זה, אין כאן שום דבר חדש".

ההתקשרות עם התאגיד הגרמני "סימנס" סביב אותה המערכת החלה לפני כעשור, היא אף נבדקה והתברר שלכאורה אינה תקינה. שורה של בכירים בחברה העלימו עין ממה שהסתמן כמכרזים פגומים.

בדו"ח ביקורת פנימי ונגנז, נכתב: "סקרנו שש התקשרויות עם חברת 'סימנס' בהיקף של כ-630 מיליון שקלים. בשתיים מהתקשרויות פנתה החברה ל'סימנס' בלבד, בנימוק של דחיפות, למרות שניתן היה לפנות למציעים אחרים".

"על סמך חוות דעת של היועץ המשפטי של החברה החליטה וועדת המכרזים לא להתייחס להצעת החברה המתחרה ל'סימנס', ולא נוהל איתה משא ומתן. משא ומתן נוהל עם 'סימנס' כמציע יחיד", נכתב בדו"ח הגנוז.

בהתייחסות של היועץ המשפטי ד'אז יהב לממצאי הדו"ח הזה אמר: איני מכיר את הדו"ח , שום דבר לא סביר וללא תשובה נכונה לא היה עובר אותי, אף הייתי מעביר את זה למשטרה".

מתשובות המעורבים במכרזים עולה לכאורה כי המכרז נפתח באמצע, בניגוד לכללים, מתוך תקווה לנהל משאים ומתנים מקבילים עם חברות, בהליך המכונה "דמוי מכרז". ביקשנו מכמה מהסמנכ"לים באותה תקופה להסביר לנו את פשר ההליכים העקומים, שהביקורת מטילה עליהם צל כבד, אך תשובה לא התקבלה.

דו"ח הביקורת הזה נשלח אל הסמנכ"לים בחברה, ומנהלי האגפים ושם דומה שהוא נקבר. לא נותר אלא לתהות האם דיון ממצה בממצאים הללו, היה מונע או לפחות מקטין את היקף פרשיות השחיתות העצומות שנולדו שנים אחר כך.

מחברת החשמל נמסר: "החברה מקיימת הליכים סדורים של ביקורת פנימית, בהתאם לחובותיה על פי דין. דוחות הביקורת הפנימית הנערכים מעת לעת, שהם מסמך פנימי חסוי של החברה, מובאים לדיון בדירקטוריון החברה, אשר מאמץ, על פי רוב, את המלצותיהם ועוקב אחר ביצוען".

"למיטב ידיעתה של חברת החשמל, בימים אלה בוחנות רשויות האכיפה את מעורבותה של 'סימנס' במתן שוחד בקשר עם הליכי רכש שונים של חברת החשמל. החברה שיתפה פעולה באופן מלא עם רשויות האכיפה ותמשיך לשתף פעולה. לאחר שיתבררו העובדות תשקול החברה את המשך צעדיה", נכתב.

"הניסיון לקשור את הדיון ביכולותיה המקצועיות של המערכת לחקירה הנ"ל הינו תולדה של ספין אותו מוביל עובד לשעבר של החברה בשל סיום העסקתו בחברה, מסיבות שאינן רלוונטיות לעניין", נכתב לבסוף.

15/02/16 | 07:40