חדשות
  Bookmark and Share
close

מדוע בביה"ח הדסה ניסו להסתיר את מצבם הכלכלי?

תחקיר גלצ חושף דו"ח אותו מסתירה הנהלת ביה"ח הדסה מהציבור ובעיקר מהתורמים, בו רואי החשבון של הארגון מטילים ספק ביכולת בתי החולים להמשיך לפעול בעתיד הקרוב

ראש דסק התחקירים, אבנר הופשטיין, ואריאל זיגלר

 

בבית החולים הדסה קיוו לעבור גם את דו"חות שנת 2014 בלי הערת עסק חי: זאת הקביעה של רואי החשבון שמדובר במוסד שמעל המשך קיומו מרחף סימן שאלה. בשנת 2013 נמנעו רואי החשבון של בית החולים מהערה כזאת, וספגו ביקורת על כך.

אך הפעם, לנוכח הפרות של כללי התאגיד הקבועים בחוק ואי הוודאות האופפת את התנהלות בית החולים הנמצא בהסדר נושים, ככל הנראה לא נותרה להם ברירה. ב-30 בספטמבר הם כתבו את המילים שמרתיעות כל ארגון: "עולה ספק ממשי לגבי יכולתו של בית החולים להמשיך לפעול".

מאותו הרגע, במקום לשקף את המצב האמיתי לציבור, לתורמים ולרשם העמותות - כפי שמתבקש מבית חולים ציבורי הנהנה מכספי סיוע של הציבור בגובה שני מיליארד שקלים, החלה מסכת הסתרה. יושב הראש, ארז מלצר, ניסה להסביר תחילה בשיחה עם גלצ שהבעיה בעצם בהבנתנו: "מי שנתן לך את המידע נתן לך מידע לא מדויק", אמר מלצר, "זה לא הערת עסק חי, זה נקרא Going Concern". בדקנו, דייקנו - וזה דווקא כן.

את הדו"ח הזה עיכבו בהעברה לרשם העמותות עד ה-10 בדצמבר בניגוד לכללים. רק לאחר שהתקבלו תלונות רשמיות בעניין אצל רשם העמותות, הגיע סוף סוף הדו"ח ליעדו אך מבלי שישזוף את עינו של הציבור.

כששאלנו את יושב ראש הדסה מה פשר העיכובים, הוא ניסה להלביש את האחריות דווקא על רשם העמותות ואמר: "אנחנו שלחנו אותו לפני כמה חודשים. אנחנו לא שולטים באתר של רשם העמותות".

מילא הציבור שלא צריך לדעת כלום, אבל מה עם התורמים והנדבנים שמשקיעים את מיטב כספם בבית חולים ומלווים אותו במשך שנים מאבקי שליטה, וגירעונות? בדיקה שלנו העלתה שלכל היותר קומץ של תורמים עודכן.

חלק מהתורמים אף הגיע לאירוע נוצץ במלון הילטון לא מזמן, מבלי לדעת את חומרת המצב. מלצר ניסה להסביר את הדבר בשיחה עם גלצ ואמר בתשובה לשאלה האם התורמים יודעים: "ברור". אך כנשאל האם גם אלה שהגיעו להילטון יודעים, אמר: "אותם זה לא מעניין, זה דברים של 2014. אנחנו לא מציגים תוצאות לתורמים".

אפילו השרה לשעבר דליה איציק, יושבת ראש חבר הנאמנים של ארגון נשות הדסה שבין תפקידיה גם קשר עם התורמים, לא יודעת כלל שבית החולים נאבק עם דו"ח המעיב קשות על עתידו. בשיחה עם גלצ היא אמרה: "יש הנהלה לבית החולים והיא לוקחת אחריות, אני יודעת שהבית חולים במצב קשה וצריך לעזור לו". בתגובה לשאלה האם זה לא רלוונטי לתורמים לדעת, ענתה: "לא, ממש לא".

התגובות לתחקיר גלצ

מדוברות בית החולים הדסה נמסר: "הדסה רואה חשיבות עליונה בדיווח שקוף לכל רשויות המדינה ותמשיך לנהוג בשקיפות גם בעתיד. הערת העסק חי נוספה לדוחות בעיקר בגלל העיכוב במינוי של מנכ''ל קבוע. עם אישור מינויו של פרופ' זאב רוטשטיין כמנכ''ל קבוע נפתרה סוגיה זו. מצבו התזרימי של המרכז הרפואי הדסה יציב ובסיום שנת 2015 תיוותר בקופת הדסה יתרת מזומנים הגבוהה מזאת הקבועה ביעדי תכנית ההבראה. יתרה זו מבטיחה את המשך פעילותו השוטפת ואת צמיחתו של הדסה".

מארגון נשות הדסה נמסר: "הארגון נוקט בשקיפות מול התורמים. למיטב הבנתנו מדובר בהערת עסק חי לבית החולים עצמו שנובעת בעיקר ממינוי מנכ"ל קבוע דבר שצפוי להיפתר ממש בימים אלה".

05/01/16 | 06:43