תוכניות גל"צלכל התוכניות

עוד כותרות

עכשיו בגל"צ
בוא שיר עברי
08:00-10:00
עכשיו בגל"צ
משדר אקטואליה
10:00-12:00
עכשיו בגל"צ
קצת אחרת בשנות השבעים
12:00-14:00
עכשיו בגל"צ
ד"ש עם שיר
14:00-18:00
עכשיו בגל"צ
שישבת
18:00-20:00
עכשיו בגל"צ
חדשות 2
20:00-21:00
עכשיו בגל"צ
שיחות עם מאזינים
21:00-22:00