תוכניות גל"צלכל התוכניות

עוד כותרות

עכשיו בגל"צ
אולדיז
06:00-08:00
עכשיו בגל"צ
בוא שיר עברי
08:00-09:00
עכשיו בגל"צ
שאלות אישיות
09:00-10:00
עכשיו בגל"צ
ירדן בר כוכבא ודידי שחר
10:00-11:00
עכשיו בגל"צ
אלכס אנסקי
11:00-12:00
עכשיו בגל"צ
אפי בן אברהם ולירון זייד
12:00-14:00
עכשיו בגל"צ
שירי דיסני
14:00-16:00
עכשיו בגל"צ
גל עברי ירוק
16:00-17:00
עכשיו בגל"צ
גל עברי ירוק
17:00-18:00
עכשיו בגל"צ
עידן קוולר
18:00-20:00
עכשיו בגל"צ
סיפור ישראלי
20:00-20:00
עכשיו בגל"צ
פ.א פגישה אישית
20:00-22:00
עכשיו בגל"צ
מוצאי יום המנוחה
22:00-23:00