תוכניות גל"צלכל התוכניות

עוד כותרות

עכשיו בגל"צ
פתוח בשבת
11:00-12:00
עכשיו בגל"צ
קצת אחרת בשנות השבעים
12:00-13:00
עכשיו בגל"צ
קצת אחרת בשנות השבעים
13:00-14:00
עכשיו בגל"צ
ספיישל אנני לנוקס
14:00-16:00
עכשיו בגל"צ
גל עברי ירוק
16:00-17:00
עכשיו בגל"צ
גל עברי ירוק
17:00-18:00
עכשיו בגל"צ
שישבת
18:00-19:00
עכשיו בגל"צ
שישבת
19:00-20:00
עכשיו בגל"צ
פ.א פגישה אישית
20:00-21:00
עכשיו בגל"צ
סיפור ישראלי
21:00-22:00
עכשיו בגל"צ
מוצאי יום המנוחה
22:00-23:00