תוכניות גל"צלכל התוכניות

עוד כותרות

עכשיו בגל"צ
בילוי היום
16:45-17:00
עכשיו בגל"צ
גלית אלטשטיין
17:00-17:50
עכשיו בגל"צ
באופן מילולי
17:50-18:00
עכשיו בגל"צ
עידן קוולר ומירי נבו
18:00-18:45
עכשיו בגל"צ
רבע ל - דיגיטל
18:45-19:00
עכשיו בגל"צ
התוכנית הכלכלית
19:00-19:30
עכשיו בגל"צ
רצועת הביטחון
19:30-20:00
עכשיו בגל"צ
חדשות 2
20:00-21:00
עכשיו בגל"צ
יואב קוטנר
21:00-22:00
עכשיו בגל"צ
ערן סבאג
22:00-23:00