תוכניות גל"צלכל התוכניות

עוד כותרות

עכשיו בגל"צ
יומן חדשות החוץ
13:00-14:00
עכשיו בגל"צ
דודו ארז ואבי אטינגר
14:00-15:00
עכשיו בגל"צ
דודו ארז ואבי אטינגר
15:00-16:00
עכשיו בגל"צ
ארבע אחרי הצהריים
16:00-16:45
עכשיו בגל"צ
בילוי היום
16:45-17:00
עכשיו בגל"צ
חמש בערב
17:00-17:50
עכשיו בגל"צ
באופן מילולי
17:50-18:00
עכשיו בגל"צ
סטטוס קוו
18:00-19:00
עכשיו בגל"צ
יואב קוטנר - הג'אם
19:00-20:00
עכשיו בגל"צ
הפרעת קשב
20:00-21:00
עכשיו בגל"צ
מופע קלאזיקה בבוזוקי
21:00-23:00