תוכניות גל"צלכל התוכניות

עוד כותרות

עכשיו בגלצ
יעל דן
13:00-14:00
עכשיו בגלצ
משפחה גרעינית
14:00-15:00
עכשיו בגלצ
יהיה בסדר
15:00-16:00
עכשיו בגלצ
ארבע אחרי הצהריים
16:00-16:45
עכשיו בגלצ
בילוי היום
16:45-17:00
עכשיו בגלצ
חמש בערב
17:00-17:50
עכשיו בגלצ
באופן מילולי
17:50-18:00
עכשיו בגלצ
עידן קוולר ומירי נבו
18:00-18:45
עכשיו בגלצ
רבע ל - מעורב אזרחי
18:45-19:00
עכשיו בגלצ
התוכנית הכלכלית
19:00-19:30
עכשיו בגלצ
רצועת הביטחון
19:30-20:00
עכשיו בגלצ
חדשות 2
20:00-20:30
עכשיו בגלצ
תרבות ישראלית
20:30-21:00
עכשיו בגלצ
יואב קוטנר
21:00-22:00
עכשיו בגלצ
ערן סבאג
22:00-23:00