תוכניות גל"צלכל התוכניות

עוד כותרות

עכשיו בגל"צ
רזי ברקאי
09:00-10:00
עכשיו בגל"צ
רזי ברקאי
10:00-11:00
עכשיו בגל"צ
המילה האחרונה
11:00-12:00
עכשיו בגל"צ
גלית אלטשטיין
12:00-13:00
עכשיו בגל"צ
גלית אלטשטיין
13:00-13:45
עכשיו בגל"צ
בילוי היום
13:45-14:00
עכשיו בגל"צ
בני ברדיו
14:00-15:00
עכשיו בגל"צ
יהיה פ'סדר
15:00-16:00
עכשיו בגל"צ
ארבע אחרי הצהריים
16:00-16:50
עכשיו בגל"צ
באופן מילולי
16:50-17:00
עכשיו בגל"צ
חמש בערב
17:00-18:00
עכשיו בגל"צ
עידן קוולר ומירי נבו
18:00-18:45
עכשיו בגל"צ
רבע ל... אורבני
18:45-19:00
עכשיו בגל"צ
מה הסיפור
19:00-20:00
עכשיו בגל"צ
חדשות 2
20:00-21:00
עכשיו בגל"צ
יואב קוטנר
21:00-22:00
עכשיו בגל"צ
ערן סבאג
22:00-23:00