תוכניות גל"צלכל התוכניות

עוד כותרות

עכשיו בגל"צ
יעל דן
12:00-13:00
עכשיו בגל"צ
יעל דן
13:00-13:45
עכשיו בגל"צ
בילוי היום
13:45-14:00
עכשיו בגל"צ
משפחה גרעינית
14:00-15:00
עכשיו בגל"צ
יהיה בסדר
15:00-16:00
עכשיו בגל"צ
חמש בערב
16:00-17:00
עכשיו בגל"צ
חמש בערב
17:00-18:00
עכשיו בגל"צ
עידן קוולר ומירי נבו
18:00-18:45
עכשיו בגל"צ
רבע ל- דיגיטל
18:45-19:00
עכשיו בגל"צ
התוכנית הכלכלית
19:00-19:30
עכשיו בגל"צ
רצועת הביטחון
19:30-20:00
עכשיו בגל"צ
חדשות 2
20:00-20:30
עכשיו בגל"צ
האוניברסיטה המשודרת - יום ג
20:30-21:00
עכשיו בגל"צ
יואב קוטנר
21:00-21:30
עכשיו בגל"צ
משחק כדורגל
21:30-23:50