תוכניות גל"צלכל התוכניות

עוד כותרות

עכשיו בגל"צ
חדשות 2
20:00-20:30
עכשיו בגל"צ
האוניברסיטה המשודרת - יום א
20:30-21:00
עכשיו בגל"צ
קול הג'אז הזה
21:00-22:00
עכשיו בגל"צ
ערן סבאג
22:00-23:00