עוד כותרות

עכשיו בגל"צ
בוא שיר עברי
08:00-09:00
עכשיו בגל"צ
משדר אטואליה
09:00-11:00
עכשיו בגל"צ
קצת אחרת
11:00-14:00
עכשיו בגל"צ
משדר אקטואליה
14:00-15:00
עכשיו בגל"צ
ד"ש עם שיר
15:00-18:00
עכשיו בגל"צ
שישבת
18:00-20:00
עכשיו בגל"צ
חדשות 2
20:00-21:00
עכשיו בגל"צ
יעוץ להורים
21:00-22:00