תוכניות גל"צלכל התוכניות

עוד כותרות

עכשיו בגל"צ
באופן מילולי
15:50-16:00
עכשיו בגל"צ
ארבע אחרי הצהריים
16:00-16:30
עכשיו בגל"צ
תכנית משחק
16:30-17:00
עכשיו בגל"צ
חמש בערב
17:00-18:00
עכשיו בגל"צ
פותחים ערב
18:00-19:00
עכשיו בגל"צ
התוכנית הכלכלית
19:00-19:30
עכשיו בגל"צ
רצועת הביטחון
19:30-20:00
עכשיו בגל"צ
חדשות 2
20:00-21:00
עכשיו בגל"צ
קוטנר בתשע
21:00-22:00
עכשיו בגל"צ
חיים של אחרים
22:00-23:00