תוכניות גל"צלכל התוכניות

עוד כותרות

עכשיו בגל"צ
עושים צהריים
12:00-13:45
עכשיו בגל"צ
בילוי היום
13:45-14:00
עכשיו בגל"צ
שיחות עם מאזינים
14:00-15:00
עכשיו בגל"צ
יהיה בסדר
15:00-15:50
עכשיו בגל"צ
באופן מילולי
15:50-16:00
עכשיו בגל"צ
ארבע אחרי הצהריים
16:00-17:00
עכשיו בגל"צ
חמש בערב
17:00-18:00
עכשיו בגל"צ
פותחים ערב
18:00-19:00
עכשיו בגל"צ
קולה של אמא
19:00-20:00
עכשיו בגל"צ
חדשות 2
20:00-21:00
עכשיו בגל"צ
משדר אקטואליה יומי
21:00-21:00
עכשיו בגל"צ
משדר אקטואליה יומי
21:00-22:00
עכשיו בגל"צ
משדר צוק איתן
22:00-22:00