תוכניות גל"צלכל התוכניות

עוד כותרות

עכשיו בגל"צ
מוזיקה חזרה ללימודים
00:00-02:00
עכשיו בגל"צ
איחוד שידורים עם גלגלצ
02:00-05:54
עכשיו בגל"צ
בוא שיר עברי
08:00-09:00
עכשיו בגל"צ
שאלות אישיות
09:00-10:00
עכשיו בגל"צ
העולם מצחיק
10:00-11:00
עכשיו בגל"צ
פתוח בשבת
11:00-12:00
עכשיו בגל"צ
קצת אחרת בשנות השבעים
12:00-13:00
עכשיו בגל"צ
קצת אחרת בשנות השבעים
13:00-14:00
עכשיו בגל"צ
הדרן
14:00-16:00
עכשיו בגל"צ
גל עברי ירוק
16:00-17:00
עכשיו בגל"צ
גל עברי ירוק
17:00-18:00
עכשיו בגל"צ
שישבת
18:00-19:00
עכשיו בגל"צ
שישבת
19:00-20:00
עכשיו בגל"צ
חדשות 2
20:00-21:00
עכשיו בגל"צ
סיפור ישראלי
21:00-22:00
עכשיו בגל"צ
מוצאי יום המנוחה
22:00-23:00