תוכניות גל"צלכל התוכניות

עוד כותרות

עכשיו בגל"צ
עידן קוולר ומירי נבו
18:00-18:45
עכשיו בגל"צ
רבע ל... גוף ונפש
18:45-19:00
עכשיו בגל"צ
התוכנית הכלכלית
19:00-19:30
עכשיו בגל"צ
רצועת הביטחון
19:30-20:00
עכשיו בגל"צ
חדשות 2
20:00-21:00
עכשיו בגל"צ
קול הג'אז הזה
21:00-22:00
עכשיו בגל"צ
ערן סבאג
22:00-23:00