תוכניות גל"צלכל התוכניות

עוד כותרות

עכשיו בגל"צ
שידור תעמולת בחירות
20:30-21:00
עכשיו בגל"צ
תום אהרון ואייל נאור
21:00-22:00
עכשיו בגל"צ
בן וקובי פרג'
22:00-23:00