תוכניות גל"צלכל התוכניות

עוד כותרות

עכשיו בגל"צ
משדר מיוחד
18:00-19:00
עכשיו בגל"צ
משדר מיוחד
19:00-19:30
עכשיו בגל"צ
רצועת הביטחון
19:30-20:00
עכשיו בגל"צ
חדשות 2
20:00-20:30
עכשיו בגל"צ
שידור תעמולת בחירות
20:30-21:00
עכשיו בגל"צ
יואב קוטנר
21:00-22:00
עכשיו בגל"צ
ערן סבאג
22:00-23:00