עוד כותרות

עכשיו בגל"צ
ספירת מלאי
15:00-17:00
עכשיו בגל"צ
בדרך אל החג
17:00-19:00
עכשיו בגל"צ
מופע מחווה לקובי אושרת
19:00-21:00
עכשיו בגל"צ
ערב שירי משוררות
21:00-22:00

סקר היום

  • כמה עליתי במשקל בחג הזה ?

  • עורך תורן: תומר שלפניק