תוכניות גל"צלכל התוכניות

עוד כותרות

עכשיו בגל"צ
דיקלה על פינק פלויד
15:00-16:00
עכשיו בגל"צ
שמעון בוסקילה על סטינג
16:00-17:00
עכשיו בגל"צ
אריק קנלר על טליה שפירא
17:00-18:00
עכשיו בגל"צ
עידן קוולר
18:00-19:00
עכשיו בגל"צ
עידן קוולר
19:00-20:00
עכשיו בגל"צ
תמר עמית יוסף ושהרה בלאו
20:00-21:00