תוכניות גל"צלכל התוכניות

עוד כותרות

עכשיו בגל"צ
יהיה בסדר
15:00-15:50
עכשיו בגל"צ
באופן מילולי
15:50-16:00
עכשיו בגל"צ
ארבע אחרי הצהריים
16:00-16:30
עכשיו בגל"צ
תוכנית משחק
16:30-17:00
עכשיו בגל"צ
חמש בערב
17:00-18:00
עכשיו בגל"צ
פותחים ערב
18:00-19:00
עכשיו בגל"צ
התכנית הכלכלית
19:00-19:30
עכשיו בגל"צ
רצועת הביטחון
19:30-20:00
עכשיו בגל"צ
חדשות 2
20:00-21:00