תוכניות גל"צלכל התוכניות

עוד כותרות

עכשיו בגל"צ
לילה ישראלי
02:00-05:45
עכשיו בגל"צ
פתיחת שידורים
05:45-06:00
עכשיו בגל"צ
יאיר ניצני
06:00-07:00
עכשיו בגל"צ
בוקר טוב ישראל
07:00-08:00
עכשיו בגל"צ
ניב רסקין
08:00-09:00
עכשיו בגל"צ
רזי ברקאי
09:00-10:00
עכשיו בגל"צ
רזי ברקאי
10:00-11:00
עכשיו בגל"צ
המילה האחרונה
11:00-12:00
עכשיו בגל"צ
רינו צרור
12:00-13:00
עכשיו בגל"צ
יעל דן
13:00-14:00
עכשיו בגל"צ
משפחה גרעינית
14:00-15:00
עכשיו בגל"צ
יהיה בסדר
15:00-16:00
עכשיו בגל"צ
ארבע אחרי הצהריים
16:00-16:45
עכשיו בגל"צ
בילוי היום
16:45-17:00
עכשיו בגל"צ
חמש בערב
17:00-17:50
עכשיו בגל"צ
באופן מילולי
17:50-18:00
עכשיו בגל"צ
עידן קוולר ומירי נבו
18:00-18:45
עכשיו בגל"צ
רבע ל - מעורב אזרחי
18:45-19:00
עכשיו בגל"צ
התוכנית הכלכלית
19:00-19:30
עכשיו בגל"צ
רצועת הביטחון
19:30-20:00
עכשיו בגל"צ
חדשות 2
20:00-21:00
עכשיו בגל"צ
יואב קוטנר
21:00-22:00
עכשיו בגל"צ
ערן סבאג
22:00-23:00