תוכניות גל"צלכל התוכניות

עוד כותרות

עכשיו בגל"צ
גל עברי ירוק
16:00-17:00
עכשיו בגל"צ
גל עברי ירוק
17:00-18:00
עכשיו בגל"צ
שישבת
18:00-19:00
עכשיו בגל"צ
שישבת
19:00-20:00
עכשיו בגל"צ
פ.א פגישה אישית
20:00-21:00
עכשיו בגל"צ
תכנית מציאות
21:00-22:00
עכשיו בגל"צ
במוצאי יום המנוחה
22:00-23:00