תוכניות גל"צלכל התוכניות

עוד כותרות

עכשיו בגל"צ
יעל דן
13:00-13:45
עכשיו בגל"צ
בילוי היום
13:45-14:00
עכשיו בגל"צ
בני ברדיו
14:00-15:00
עכשיו בגל"צ
יהיה בסדר
15:00-16:00
עכשיו בגל"צ
ארבע אחרי הצהריים
16:00-16:50
עכשיו בגל"צ
באופן מילולי
16:50-17:00
עכשיו בגל"צ
חמש בערב
17:00-18:00
עכשיו בגל"צ
משדר מיוחד
18:00-19:00
עכשיו בגל"צ
משדר מיוחד
19:00-19:30
עכשיו בגל"צ
רצועת הביטחון
19:30-20:00
עכשיו בגל"צ
חדשות 2
20:00-20:30
עכשיו בגל"צ
שידור תעמולת בחירות
20:30-21:00
עכשיו בגל"צ
יואב קוטנר
21:00-22:00
עכשיו בגל"צ
ערן סבאג
22:00-23:00