תוכניות גל"צלכל התוכניות

עוד כותרות

עכשיו בגל"צ
אולדיז
06:00-07:00
עכשיו בגל"צ
אולדיז
07:00-08:00
עכשיו בגל"צ
בוא שיר עברי
08:00-09:00
עכשיו בגל"צ
שאלות אישיות
09:00-10:00
עכשיו בגל"צ
לירון זייד
10:00-11:00
עכשיו בגל"צ
אלכס אנסקי
11:00-12:00
עכשיו בגל"צ
יואב קוטנר
12:00-13:00
עכשיו בגל"צ
יואב קוטנר
13:00-14:00
עכשיו בגל"צ
הופעה שלמה ארצי
14:00-16:00
עכשיו בגל"צ
גל עברי ירוק
16:00-17:00
עכשיו בגל"צ
גל עברי ירוק
17:00-18:00
עכשיו בגל"צ
עידן קוולר
18:00-19:00
עכשיו בגל"צ
עידן קוולר
19:00-20:00
עכשיו בגל"צ
בועז שרעבי והפילהרמונית
20:00-23:00